Page tree

EN  |  TR

 

 Daha Fazlası..
 • JIRA Core + JIRA Agile
 • Kolay ve hızlı biçimde çağrı takibini sağlar.
 • Grafik veya tablolarla çağrı ilerlemelerini raporlar.
 • İş süreçlerinin,iş akışları yardımıyla kolayca takip edilmesini sağlar.
 • JIRA çağrılarına ve iş akışlarına çevik(agile) proje yönetimi
 • "User story” yaratarak hızlı bir biçimde ürün backloglarının oluşturulması
 • İlerlemelerin görsel olarak güncellenmesi

 

 Daha Fazlası..
 • Ekip içinde hızlı ve basit bilgi paylaşımı.
 • Ekiplere içerik oluşturma , içeriği paylaşma için tek bir alan sağlar
 • JIRA üzerinden atanan işlerin takibi.

 

 Daha Fazlası..
 • Organizasyon içindeki herkesin Git depoları üzerinden kolaylıkla iş birliği halinde olmasını sağlar.
 • Depo (repository) oluşturulup,bunlar yönetilebilir.
 • Bitbucket arayüzü kullanılarak, kullanıcı veya grup eklenebilir.

 

 Daha Fazlası..
 • Single sign-on
 • Kullanıcılar;  Active Directory, LDAP veya Crowd un kendisinden gelebilir.
 • Bütün uygulamalara olan izinlerin tek bir yerden kontrolü (Atlassian, Subversion, Google Apps veya kullanılan diğer uygulamalar)

 

 Daha Fazlası..
 • Kolay ve hızlı biçimde çağrı takibini sağlar.
 • Grafik veya tablolarla çağrı ilerlemelerini raporlar.
 • İş süreçlerinin,iş akışları yardımıyla kolayca takip edilmesini sağlar.
  Detaylı Bilgi
 

 

 Daha Fazlası..
 • Hızlı,tutarlı ve doğru şekilde hata bulma
 • Kapsamlı hata raporunu test edilen uygulamadan direkt olarak , web tarayıcı uzantısını kullanarak gönderme
 • Test edilen web uygulamasına ait screenshotları yakalar ve çağrı detaylarını,hata raporunda göstermek için yardımcı olabilecek notlar ekler.

 

 Daha Fazlası..
 • Projedeki en riskli kodlar belirlenip test aşamasının o tarafa odaklanması sağlanır.
 • Eclipse veya IntelliJ üzerinde çalıştırılarak en son yapılan kod değişimlerinin yeterli testten geçip geçmediğinin anlaşılmasını sağlar.
 • Clover, Javanın yanında Groovy i de destekler,böylece son kullanıcıya ulaşmadan riskler bulunabilir.

 

 Daha Fazlası..
 • "Continuous Integration" sunucudur.
 • Otomatik kaynak kodu yapılandırması.
 • Kaynak kodu testi.

 

 Daha Fazlası..
 • Kod değişimlerini aratma, izleme ve görüntüleme
 • Kimin hangi kod üzerinde , ne zaman değişiklik yaptığını görüntüleme
 • Kaynak üzerindeki aktiviteleri grafiksel olarak raporlama

 

 Daha Fazlası..
 • Ekiplere, Başlıca hataları yakalama , kod mimarisini geliştirme ve istenilen geliştirmeleri yapabilmek için tartışma imkanı sunar.
 • Subversion, Git, Mercurial, CVS ve Perforce ile entegre biçimde çalışabilir.
 • RSS ve email aracılığıyla gözden geçirilen kodla ilgili geri bildirim alınabilir.

 

 Daha Fazlası..
 • JIRA ve Confluence ürünlerinin cloud versiyonudur.
 • Aylık veya yıllık bazlı kiralama modeli ile çalışmaktadır.

 

 Daha Fazlası..
 • Portfolyo Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi
 • Otomatik Planlama

 

 Daha Fazlası..
 • Ekipler için ortak takvim uygulaması
 • JIRA projelerini izleme,olayları planlama
 • JIRA ve Confluence ile birlikte çalışabilir.

 

 Daha Fazlası..
 • JIRA'da Servis Masası Uygulaması
 • SLA Takibi
 • Kuyruklar, Raporlar, Müşteri Takibi

 

 Daha Fazlası..
 • Confluence - SharePoint Bağlantısı